Príspevky v kateórii "Houby"

Huby sú veľká skupiny živých organizmov. V Českej republike existuje asi 10 000 druhov húb. Huby sa rozmnožujú buď vegetatívne, alebo nepohlavními alebo pohlavnými výtrusy. Huby sa delia na jedlé a jedovaté. Tie jedlé slúži ako potravina s malým množstvom kalórií. Sú bohaté na vitamíny a minerály.