Príspevky v kateórii "Hnojivo a výživa"

Hnojivá sú dôležité pre správny rast rastlín. Aplikujú sa do koreňov, alebo priamo na listy. Hnojivá rozdeľujeme podľa pôvodu, podľa skupenstva a podľa účinnosti. Výborným hnojivom môže byť aj domáci kompost, ktorý je plný dôležitých živín pre rastliny.